Hvis du har nogle "gamle" billeder fra Flyvestation Værløse eller nærmeste omegn og ønsker at disse kunne pryde vores hjemmeside, må du meget gerne sende dem til mig enten elektronisk eller som fotos. Jeg er desværre ved at løbe tør for billeder selv.

Med venlig hilsen

Kurt B. Sørensen /Webmaster

kurtbs@webspeed.dk- 2279 8466