Frederikssund Kirke

Befrielsen den 4. maj 1945.

Igen i år deltog Flyvevåbnets Soldaterforening med sin fane ved arrangementet ved hornminen i Frederikssund i anledningen af befrielsen 4. maj 1945.

Aftenen startede kl. 18:00 med opstilling sammen med Frederikssund Marineforening, Garderforeningen, Danmarks Veteraner, Kystartelleriforeningen og De Danske Forsvarsbrødre. Der blev holdt taler af Kurt Terkelsen fra Marineforeningen og orlogspræst Frank Bjørn Christensen herefter blev der lagt en krans ved minen.

Kl. 19:00 blev der afholdt en stemningsfuld aften gudstjeneste af sognepræst Thomas M. Rønberg i Frederikssund Kirke hvor både flag og faner havde taget opstilling både udenfor og under højtideligheden inde i kirken.

Kurt Terkelsen meddelte, at det af helbredsmæssige grunde var 13 og den sidste gang  han stod i spidsen for dette arrangement. Vi takker ham for indsatsen gennem de mange år og håber, at en anden vil tage over mindst et år endnu, så vi sammen kan markere de 75 år til næste år!

En flyvende hilsen fra Søren Eibak.