Fra venstre:
Formand kaj Clausen - Jens Peter C. Knudsen 50 år - Preben Nielsen 50 år - Erik Wolsgaard 50 år . Torben Ek 25 å5 - Søren Eibak 60 årr