Velkommen til Lokalafdeling Kalundborg

 

 

Afdelingsbestyrelse 2022/2023

Kalundborg

 

Formand:   Ole B Jakobsen             59504584/ 23827394         oli-jakobsen@ka-net.dk

                                  Gl. Rørbyvej 29
                                  4400 Kalundborg      

 Kasser:       Peter Malle Andersen   24254636                            riiseogmalle@ka-net.dk               

                                   Døvnældevej 2
                                   4470 Svebølle

 Næstform. Niels Dahl Jensen        59293213                           

                                   Algestrupvej 1
                                   4593 Eskebjerg

 Revisor      Leif Møller Jensen       58856769/ 29634331          leifing8@gmail.com 

                                   Echbohusvej 8
                                   4480 Store Fuglede

 Revisor sup Hans Jørgen Mohnsen   59507589/ 30200945      idaoghans@mohnsen.dk               

                                   Holbækvej 78 
                                   4400 Kalundborg                                                                          

                

 

Sommertur 2021

 

Rørby d.21-03-2022

   

Lokal afd. Kalundborg har afholdt sit årlige generalforsamling fredag d.18-03-2022.

Formanden bød velkommen og Nils Dahl blev valgt til dirigent.

Formanden fremlagde sin beretning at afd. havde 50 års jubilæum i 2021 ,
så vi var en tur til Gilleleje-Gruppen ved Gilleleje, som er et sted med ting fra 2. verdenskrig, bl.a. en ME 110 nat jagerfly intakt.
Beretningen blev vedtaget.

Kasseren fremlagde sit regnskab, som også blev vedtaget.

Der var genvalgt til bestyrelsen.

Der blev bestemt at vores sommertur skal gå til Bjerge Strand d. 20-08-2022.

Derefter gik vi over til de guleærter med tilbehør, og vi sluttede med hjemmelavet is, alt foregik i god ro og orden.

 

 

                      Pbv

Ole Jakobsen