Afdelingens Fane er tilmeldt følgende arrangementer:

Ingen aktuelle

Afdelingens særlige arrangementer

01-November-2022

Foredrags aften

Vort medlem Finn Andersen fortæller om begivenhederne 9. april 1940 med hovedvægten på Sjælland og navnlig omkring Kastellet. Finn har forsket i Kastellets historie i mange år, og er forfatter til en bog om Kastellet under besættelsen.

Andre foreningers arrangementer

KSS - Københavnske Soldaterforeningers Samvirke - aktiviteter
D
u er altid velkommen til at deltage i deres arrangementer

*************************************************************************

Eller KSS webside: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (soldatersamvirke.dk)

*************************************************************************

DADV holder 

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER kl. 19.30
Afholder DADV sit årlige oktober-foredrag.
Alle medlemmer af de københavnske soldater- og marineforeninger indbydes til aftenen.
Foredraget foregår i Marineforeningens lokaler, Takkeladsvej 3, 1., på Holmen.

Pris 100 kr. inkl. 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand + kaffe.
Tilmelding senest 18. oktober direkte til Jan Kaare Christensen, telefon 60 14 39 60 eller pr. email: jan.kaarec@get2net.d

Læs indbydelse angående foredraget:

 

DADV foredrag om Jørgen Christian Jensen