Første arragement i 2024.


Det planlægges at afholde nytårs kur

Lørdag den 6. januar 2024 kl. 1300

Under forudsætning af tilstrækkelig tilmeldinger

 OBS: Jeg opfordrer alle til at have kontanter til alle vores arrangementer, da det ikke er muligt at bruge elektroniske betalings former !

INFO: Tilmeldings fristen skal overholdes af hensyn til køb af mad.

Fristen er torsdagen før

Kaj Clausen mail adr: kaicl@webspeed.dk      eller kun SMS: 26 13 27 91

Med venlig Flyver hilsen Søren Eibak

Billede af Soldaterstuen!

Billede af Soldaterstuen!

HUSK! Vor afdeling er medlem af KSS

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Du kan altid tilmelde dig deres arrangementer.

www.soldatersamvirke.dk/

*****************************

Kammeratskabs aften pris: 60 kr.
Foredrags aften pris: 85 kr.