Hallo!

Hvis du er tidligere flyversoldat eller medlem af Flyverhjemmeværnet og endnu ikke medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening. Har du muligheden her! www.propel.dk