lørdag d. 20. august 2022 - KSS udflugt

Tilbage til Besættelsen 1940-45
og meget andet

Endelig blev det lørdag,
den lørdag, hvor vi i KSS Regi,
skulle til Egholm Museum.

Solen skinnede da tre Blå drenge og omkring
et dusin Pionerer og Pionøser gik ombord i bussen.
En af de Blå drenge var "Buspilot” under hele turen, nemlig vores formand for VÆR-JON  Kaj.  For ikke at blive køresyge var KSS vært med en lille skarp.
Snakken gik godt lige fra start, og udsigten var hele køreturen værd.
Kaj ga’ en afstikker til vandet nemlig til Gershøj Kro. Der var vist ingen, der så ål, da vi var ude og strække benene.
Turen fortsatte til museet, hvor vi blev godt modtaget og fik en orientering om museet.
Museet er i dag mere end 1500 m2 udstilling, hvor der er en kæmpe udstilling om 2. verdenskrig.
Jeg tror, det var det tema, som de fleste af os var interesseret i.
Derudover, er der også udstillinger om bl.a. jagt, Det Vilde Vesten, 1. verdenskrig og Krigen 1864.
Bag os stod et DRAKEN Fly.
Vi blev udstyret med ”Lyttebøffer” og så kunne vi begive os rundt på museet. Når vi stod foran en montre, skulle vi blot taste montrens nummer ind på et lille tastatur, som vi havde rundt om halsen, så blev der fortalt om alt hvad der foregik bag ruden. Der var uniformer, våben, illegale trykkerier, dekodningsudstyr og opfindelser, der hindrede fjenden i deres forehavender.

Efter et par timer gik vi ud på den overdækkede terrasse, hvor det medbragte smørrebrød blev indtaget. Så var det godt også at få noget at drikke. En venlig Pioner havde medtaget lidt skarpt fra en rund fødselsdag. Da snakken var ved at ebbe ud, entrede vi igen bussen. Vejret var stadig flot, så Kaj tog initiativ til endnu en mulighed for at komme til havet, så det blev til en lille time i havnen ved Roskilde Fjord. Igen var der stemning for at læske halsen. Som giraffen sagde, ”Man bliver tørstig i det lange løb”. Efter endnu en hyggelig køretur, blev vi afleveret pænt på Sjælør St.
En oplevelsesrig dag var slut.

Tak til arrangørerne fra KSS for et oplevelsesrigt arrangement, tak til Kaj for behagelig kørsel, og tak til jer der medvirkede til et positivt socialt samvær.

Torben

Note: Se flere billeder på KSS hjemmeside.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (soldatersamvirke.dk) 

5. september National Flagdag

Nationale Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner
mandag den 5. september 2022

Foto: Frederikssund kommune

5. september National Flagdag

Flyvevåbnets Soldaterforening deltog også som vanligt i markeringen af Flagdagen for Danmarks udsendte i Hillerød. Så efter arrangementet i Frederikssund var der tid til en kop kaffe hjemme inden der igen var afgang til Hillerød, dette arrangement startede kl. 15:30 med opstilling af de fremmødte faner foran Slotskirkens indgang hvor der var et pænt stor fremmøde af gæster til mindehøjtideligheden.

Mindegudstjenesten i det gamle smukke kirkerum er altid en bevægende oplevelse så jeg vil igen opfordre til at man fremover møder op og støttet dette arrangement.

Efter højtideligheden tog vi opstilling i slotsgården og med Livgardens ”mini” Tambourkops i spidsen var der march igennem en flagsmykket Slotsgade og Helsingørgade med diverse forhindringer i form af gravearbejde til fjernvarmerør, vi kom dog helskindet frem til sognehuset v/Hillerød Kirke hvor der var en Reception med meget fin forplejning og div. taler, endnu en fin dag som vi gerne også støtter fremover.

Mvh. Fanebærer Søren Eibak.  

6. september Kammeratskabs aften

Kammeratskabs aften
Soldaterstuen Pedersholm.

Hyggeaften i godt selskab

17. september 2022. Soldaterjubilæum -22

Afholdelse af Soldaterjubilæum -22:

Årets Soldaterjubilæum blev afholdt lørdag den 17. september 2022.

Se under Afdelingens billeder  Jubilæum 22

Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afd. Årgangsjubilæum 2022.

Afdelingens traditionsrige årgangsjubilæum blev som tidligere afholdt på Pedersholm i Frederikssund denne gang kunne det dog afholdes i vores hyggelige soldaterstue hvor vi højst må være 30 personer og det var lige hvad der var tilmeldt dette års jubilæum.

Som vanligt så kunne vi indtage morgenmaden fra kl. 08:00 og langsomt indfandt de tilmeldte sig til indskrivning og udlevering af navneskilte, morgen mad og en lystig snak fyldte lokalet inden vi skulle påstige den ventende bus der som sidste år blev styret af afdelings formand Kaj Clausen.

Turen førte os ud til Hangar 2 på den gamle Værløse Flyvestation som mange kender fra deres tjenestetid og som nu er et velfungerende og arbejdende Fly Museum, her blev vi inddelt i små hold og vist rundt af meget engagerede medlemmer af foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar, det blev taget mange billeder af de flotte og gennem renoverede fly, jeg fornemmer at det var en god oplevelse for alle.

Så var det op i bussen igen som bragte os op til Hovedbygningen ved den gamle nordvagt, her blev der lagt en buket blomster ved Mindestenen for de faldne flyvere fra 2. verdenskrig.

Tilbage i flyverstuen samledes vi igen og her blev der uddelt vores kendte Jubi-flyver tegn til følgende jubilare:  3 havde 40 års jubilæum, 3 havde 50 års, 9 havde 60 års og 4 havde 65 års jubilæum vi siger tillykke til dem alle, alle årgangene blev efterfølgende forevigede af vores afdelings fotografer Per og John.

Så var det blevet tid til at indtage dagens nenu og et par timer gik med god kammeratlig snak over bordene, så var en god lang dag til ende med et håb om at alle havde haft en oplevelsesrig dag!  

Vi takker for opbakningen fra medlemmerne og håber på stor tilslutning igen til næste år.

Referent Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.   

Tirsdag den 4. oktober Kammeratskabs aften

Kammeratskabs aften
Soldaterstuen Pedersholm.

Hyggeaften i godt selskab

Foredrag tirsdag den 1. november 2022.

Foredrag på ”Pedersholm” tirsdag den 1. november 2022.

Afdelingen havde for længe siden planlagt og aftalt dagens foredrag, med det udskrevne folketingsvalg på samme dag var det for os spændende om vi kunne tiltrække et passende antal medlemmer men med 21 tilmeldte så må vi være ganske tilfredse.

Aftenens foredragsholder var Finn Andersen der har forsket i Kastellets historie i mange år, og er forfatter til en bog om Kastellet under besættelsen.

Aftenen startede som på vores normale klubaftener med at vi hyggede os med at indtage 3 stykker smørebrød og en genstand og som altid summede lokalet med en god snak over bordene, efter en kort pause med oprydning og fyldte kaffe kander på bordene, kunne Finn starte med aftenens emne med hovedvægten lagt på begivenhederne fra den 9. april 1940 og derefter, navnlig omkring Kastellet men også flere episoder fra resten af landet.

Finn er en farverig fortæller og med både billeder og lyd kom vi bredt omkring situationer i både Norge og Sverige mf. og der kunne også trækkes paralleller til nutidens tilspidsede problemer i verden omkring os!

En rigtig god aften med en masse anekdoter og overraskende indblik i Danmarks svære år under krigen.

En stor tak til Finn for at komme og berige os med sin store viden.

Mvh. Søren Eibak.     

Se flere billeder under 'Afdelingend billeder' + ' Foredrag 1. nov   ' Foredrag 1. nov

Tirsdag den 6. december

Kammeratskabs aften

Soldaterstuen Pedersholm.

Hyggeaften i godt selskab

Der serveres gløgg og æbleskiverAlle ønskes en god jul og godt nytår